Badania okresowe dzieci, czyli tzw. bilans zdrowia dziecka, to badania przeprowadzane profilaktycznie, rutynowo. Pierwsze badanie okresowe wykonywane jest zaraz po urodzeniu dziecka. Jego stan zdrowia ocenia się wówczas m.in. przy pomocy dziesięciopunktowej skali Apgar. Kolejne obowiązkowe badania przeprowadza się w wieku dwóch i czterech lat. Lekarz sprawdza wówczas, czy rozwój psychiczny i motoryczny dziecka przebiega prawidłowo. Kiedy dziecko kończy sześć lat, bilans powinien być przeprowadzany w obecności pediatry, psychologa, pedagoga oraz rodzica lub opiekuna. Podczas badania sprawdza się dojrzałość intelektualną oraz gotowość dziecka do rozpoczęcia szkolnej edukacji. W wieku dziesięciu lat, oprócz pediatry, w badaniach uczestniczy również ortopeda. Kolejne badanie przeprowadzane jest dopiero w wieku czternastu lat, sprawdza się wówczas przebieg rozwoju płciowego oraz stan zdrowia psychospołecznego. Dwa ostatnie badania okresowe przeprowadza się w wieku szesnastu i osiemnastu lat.